भिक्खु जगदीश काश्यप महाथेरो, भिक्खु धर्मरक्षित महाथेरो